DESIGNERS | R.I.P. Andrée Putman

dK

Andrée Putman

Screen Shot 2013-01-20 at 10.48.21 AM

dk-designkultur

André Putman Quote

dk-designkultur-e29885-spacer-bar-216

queen of the checkerboard

andreeputman_morgans

Morgans Hotel, NYC

dk-designkultur-e29885-spacer-bar-216

Portrait d’Andrée Putman (en français)

dk-designkultur-e29885-spacer-bar-216

put-1-1

ANDREE PUTNAM SIGNATURE

Mort de la styliste Andrée Putman   à l'âge de 87 ans

dk-designkultur-e29885-links19

model101detail

dk-designkultuR

STUDIO PUTNAM

dk-designkultuR

Andree Putman from Amenity Applewhite
dk-designkultur-e29885-spacer-bar-4321
designkultur

About this entry